Co to jest EMDR?

Co to jest EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing) – przetwarzanie i desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych. Twórcą metody jest Francine Shapiro, która odkryła że powtarzające się, szybkie ruchy gałek ocznych wpływają na obniżenie...
Style więzi i ich wpływ na dorosłe życie

Style więzi i ich wpływ na dorosłe życie

Styl bezpieczny Każde dziecko potrzebuje i zasługuje na miłość, czułość, ciepło i bezpieczeństwo. Opiekun, który zapewnia bezwarunkową miłość oraz zaspokaja ciekawość i poznawanie świata w bezpiecznych warunkach – rozwija...
Co to jest trauma?

Co to jest trauma?

Według klasyfikacji DSM-5 trauma to: narażenie na śmierć lub groźbę śmierci, poważny uraz lub przemoc seksualna w jeden (lub większą liczbę) spośród wymienionych sposobów: bezpośrednie doświadczenie traumatycznego przeżycia: bycie naocznym świadkiem...