Oferta

„Jestem tu i jesteś tego wart” 

Jude Cassidy

Terapia traumy

Jako psychotraumatolog oferuję pomoc młodzieży i osobom dorosłym:

 • po traumie jednorazowej (wypadki, katastrofy naturalne, napady, gwałty),
 • po traumie złożonej (powtarzające się różnego typu zaniedbania oraz przemoc emocjonalna, fizyczna, seksualna),
 • po traumie interpersonalnej (krzywdzenie ze strony bliskich lub ważnych osób, przemoc, uzależnienia rodziców, porzucenie, zaburzone więzi),
 • w kryzysach osobistych,
 • w zaburzeniach OCD,
 • zaburzeniach lękowych, atakach paniki oraz fobiach,
 • depresji.

W pracy z doświadczeniami traumatycznymi stosuję głównie metodę EMDR, ekspozycyjną terapię narracyjną, procedurę przetwarzania poznawczego, procedurę przedłużonej ekspozycji oraz techniki terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Metody pracy dostosowywane są do doświadczeń, indywidualnych potrzeb oraz zgłaszanych trudności młodzieży i osób dorosłych.

Wsparcie dla osób z nowotworem

Jako psychoonkolog oferuję pomoc pacjentom pierwszego rzutu (chorującym na nowotwory) w łagodzeniu psychologicznym skutków choroby i leczenia, radzeniu sobie z bólem, pacjentom drugiego rzutu (rodzinom i bliskim osób chorujących na nowotwory, w żałobie po śmierci dorosłego oraz dziecka).

Praca w obszarze choroby nowotworowej obejmuje między innymi:

 • pomoc w dostrzeganiu wpływu choroby na pacjenta i jego życie,
 • rozpoznanie problemów emocjonalnych, behawioralnych oraz społecznych,
 • poszukiwanie zasobów osobistych , które pomogą w stabilizacji emocjonalnej,
 • uczenie się technik, strategii radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi i relaksacji.

Pomagam w radzeniu sobie z problemami związanymi z:

Trauma jednorazowa

Trauma złożona

Trauma interpersonalna

Kryzys osobisty

Zaburzenia OCD

Zaburzenie lękowe

Ataki paniki

Fobie

Depresje

Jak pracuję

Forma terapii oraz liczba spotkań omawiana i dostosowywana  jest indywidualnie w zależnosci od zgłaszanych trudności i potrzeb.

Czas trwania spotkania to 60  minut.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń lub napisz, by zapytać o szczegóły lub umówić się na konsultację 

13 + 6 =

ul. Drukarska 17/49, 91-311 Łódź