O mnie

Witaj,

Nazywam się Marta Szczepaniak

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: psychologia rodziny). Jestem absolwentką psychoonkologii oraz psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie a także psychotraumatologii oraz psychotraumatologii zaawansowanej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Jestem również certyfikowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz rekomendowanym terapeutą przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.

Biorę systematyczny udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w obszarze pracy z traumą.

Ośrodki, z którymi współpracowałam:

 

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Udzielam pomocy dzieciom i młodzieży po traumach oraz prowadzę konsultacje psychologiczne z rodzinami zastępczymi

  • Poradnia Rodzinna Salomon

Prowadzę terapię traumy osób dorosłych

  • Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” przy Fundacji Gajusz

Prowadzę terapię traumy dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W swojej pracy bazuję przede wszystkim na budowaniu relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, empatycznym rozumieniu oraz indywidualnym podejściu do zgłaszanych trudności.