O mnie

Witaj,

Nazywam się Marta Szczepaniak

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim (specjalność: psychologia rodziny). Jestem absolwentką psychoonkologii oraz psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie a także psychotraumatologii oraz psychotraumatologii zaawansowanej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Jestem również certyfikowanym terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. 

Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.

Biorę systematyczny udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w obszarze pracy z traumą.

Ośrodki, z którymi współpracowałam:

 

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej

Udzielam pomocy dzieciom i młodzieży po traumach oraz prowadzę konsultacje psychologiczne z rodzinami zastępczymi

  • Poradnia Rodzinna Salomon

Prowadzę terapię traumy osób dorosłych

  • Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia” przy Fundacji Gajusz

Prowadzę terapię traumy dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W swojej pracy bazuję przede wszystkim na budowaniu relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, empatycznym rozumieniu oraz indywidualnym podejściu do zgłaszanych trudności.