Co to jest EMDR?

Co to jest EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocesing) – przetwarzanie i desensytyzacja za pomocą ruchu gałek ocznych. Twórcą metody jest Francine Shapiro, która odkryła że powtarzające się, szybkie ruchy gałek ocznych wpływają na obniżenie...